samlet3.jpg

TEAM SUMM

 

 TEAM SUMM

At Summ we have a highly professional team

 
denniz.jpg

Deniz Patilovski, partner

Phone: +971 54 311 0204
Mail: dp@summ.ae

hassan.jpg

Hassan Ajina, partner

Phone: +971 50 525 5369
Mail: ha@summ.ae

blank.jpg

Nawar Ajina, accountant

blank.jpg

Haider Ali Javed, accountant